WEITEQ, de nieuwe standaard in wegen en doseren
Verkoop binnendienst

Verkoop buitendienst

Bedrijfsgegevens

Downloads brochures en handleidingen

Leverings- voorwaarden

new generation of experience


Loss in weight feeder type LIW

WeiTeQ loss in weight feeder

In bepaalde productieprocesen is het noodzakelijk om nauwkeurig(er) te doseren. De verhouding van diverse grondstoffen is van essentieel belang voor de uiteindelijke kwaliteit van het eindprodukt . Bij het doseren van grondstoffen is daarom een gelijkmatige en nauwkeurige productstroom noodzakelijk. 
Iedere toepassing  vraagt in de regel een klantspecifiek apparaat, vraag bij WeiTeQ vrijblijvend een offerte voor uw toepassing.

Volumetrisch doseren

Onder volumetrisch doseren wordt verstaan het transporteren van  volume per tijdseenheid. De nauwkeurigheid wordt mede bepaald door het product, is het een slecht of goed te transporteren product.

Van belang is de gelijkmatigheid waarmee het product uit de  trechter komt, een onregelmatige laagdikte verstoord de doseer nauwkeurigheid. Bij volumetrisch doseren kan geen exacte doseernauwkeurigheid aangegeven worden, een benadering bij goedlopende producten in combinatie met de juiste uitvoering is mogelijk.

Gravimetrisch doseren

Bij gravimetrisch doseren staat de uitrekunit, bijvoorbeeld een trechter, op weegcellen. Aan de hand van de ingestelde waarde (bv kg/uur) wordt er materiaal uit de trechter getrokken door het volumeterisch apparaat.

De juiste apparaat keuze is een samenspel van; volumetrische doseerapparatuur (bv; trilgoot), trechter afmeting, navulapparatuur en de software (product / toepassing).

Aan de hand van monster materiaal en de daarop volgende test kan de benodigde uitvoering het best worden bepaald.